Az IGE – Új sorozat

Új igehirdetéssorozatot indítunk “Az IGE” címmel. Az öt alkalom során az alábbi igeverseket fogjuk tanulmányozni:

  1. 16 – Az Ige kapcsolatot teremt

Ézsaiás 55, 10-11: Ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.

  1. 23 – Az Ige átformálja az életedet

2Timóteus 3, 16: A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.

  1. 30 – Az Ige tükröt tart eléd

Jakab 1, 21-25: Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.

  1. 06 – Az Ige táplálja a lelkedet

Máté 4, 4: Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”

 20 – Az Ige megtisztít

Nehémiás 8, 1. 3. 9: Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vízi-kapu előtti téren, és azt mondták Ezsdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izráelnek. […]Fölolvasta azt a Vízi-kapu előtti téren virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. […] Az egész nép sírva hallgatta végig a törvény szavait.

ige-boritokep

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.